Sayısal Telsiz ve Röle Cihazları Teknik Şartnamesi

Sayısal Telsiz (El-Araç-Sabit) Ve Röle Cihazları

1.1.1.1 Teknik Şartnamesi

1-Konu ve Amaç

VHF yada UHF bandında kendisine veya ekipman tedariği sağladığı Özel veya Kamu Birimlerine ayrılan frekanslarda simpleks ve yarı dubleks haberleşmesini sağlayacak ,Avrupa Telekomünikasyon standartları Enstitüsü(ETSI)tarafından sayısal standart olarak yayımlanan sayısal mobil telsiz standardına sahip (SAYISAL) (  ETSI TS 102 361-1-2-3  ) El, Araç, Sabit Merkez Telsizleri ve yarı dubleks haberleşmesini sağlayan Röle ile aksesuarlarının teminini amaçlar.

Bu şartname ihtiyacımız  olan Sayısal el, Araç, Sabit ve Röle  cihazlarının temini kurulumu, devreye alınması için gerekli teknik ve idari şartları kapsamaktadır.


2-Genel Özellikler

 • 2.1- Teklif edilen SAYISAL  el telsizlerinin ebatları mumkun olduğunca kuçük  ve ergonomik olmalıdır.  El telsizi için 121 x 55 x 19.8 mm  ebatlarını gecmemesi tercih sebebi olacaktır.Teklif edilen tekrarlayıcı  Röle cihazı  istenildiğinde  Analog ,istenildiğinde  sayısal veya mix modda haberleşme yapabilecek  ve şekilde programlanabilecektir. 
 • 2.2- Teklif edilen cihazların üzerinde bulunacak bir etikette; cihazın modeli ve seri numarası bilgisi yer alacaktır.
 • 2.3- Cihazların beslemesinde kullanılacak fiş ve prizler Avrupa (Türk) tipi olacaktır.
 • 2.4- Cihazlar CE’ belgeli olacaktır.
 • 2.5- Cihazların çalışma sıcaklık aralığı en az -10 C ile + 60 C arasında olacaktır.
 • 2.6- El, Araç, Sabit merkez telsizleri ve röle aynı üreticinin ürünü(aynı marka) olacaktır.
 • 2.7- Teklif edilen el, araç ve sabit telsizler ileröle UHF 403-470 frekans bandında çalışabilecektir.
 • 2.8- Tüm cihazlarda almaç-göndermeç frekans değişikliği , 403-470 MHz. UHF frekans bandı içerisinde kalan kanallardan herhangi birine programlama ile gerçekleştirilecektir.
 • 2.9- Firmalar teklif edilen her bir ürün ve hizmet için 2(iki) yıl garanti vereceklerdir. Tekrarlayıcı telsiz arızalarına bildirimi takiben 1(bir) gün  içinde müdahale edilecektir.
 • 2.10- Firmalar sundukları cihazların tamamına  10 yıl yedek parça garantisi  vereceklerdir.
 • 2.11- Teklif sahibi firmalar sistemlerinin teknik özelliklerini, çalışma sistemi ve teknolojisini açıklayıcı bir dökümanı teklifleri ile beraber idaremize sunacaktır.
 • 3.1- El, Araç ve Sabit Merkez Telsiz Teknik Özellikleri;
 • 3.1.1-Sabit araç telsizleri güç kaynağı,  mikrofonu, kablo ve anten ile birlikte verilecektir.
 • 3.1.2- Teklif edilen El, Araç ve Sabit Merkez Telsizleri aşağıdaki opsiyonel özelliklere sahip olacaklardır.
 • 3.1.2.1- Araç ve Sabit Merkez telsizleri en az 160  kanala sahip olacaklardır.el telsizinin  ise 1000 kanala kadar programlanabilmesi tercih sebebidir.
 • 3.1.2.2- El, Araç ve Sabit Merkez telsizleri üzerinde 5 satır  geniş aydınlatmalı renkli ekran ve tuş takımı olacaktır.
 • 3.1.2.3- Telsizler üzerinde seri numarası, modeli ve diğer bilgileri içeren bir etiket olmalıdır.
 • 3.1.2.4- El, Araç ve Sabit merkez telsizleri ses ve data haberleşmesi yapma imkanına sahip olacaklardır. Telsizler bir kablo vasıtası ile direkt olarak bir PC ye bağlanabilecektir.
 • 3.1.2.5- Telsizler birbirlerine ve birebir çağrı yapabileceklerdir.
 • 3.1.2.6- Telsizler çağrı yaptığında, kimlik kodu gönderecek ve bu kod çağrı yapılan telsiz veya telsizlerin ekranında görülecektir.
 • 3.1.2.7- her bir el telsizlerinden diğer bir El, Araç merkez telsizlerine veya bir drup telsize text mesajı gönderebilecektir. Bu mesajın maksimum kaç karaktere kadar gönderilebileceği tekliflerde belirtilecektir.
 • 3.1.2.8- Telsizlerde acil çağrı yapabilmek için  bir buton bulunacaktır, bu butona basıldığında telsiz otomatik olarak acil çağrı moduna geçecek ve bas-konuş butonuna basmaya gerek olmaksızın gönderme yapacaktır. Bu gönderme esnasında acil çağrıyı yapan telsizin kimlik kodu da diğer telsiz veya telsizlere gönderilecektir.
 • 3.1.2.9- Tuş takımlı telsizler kısa mesaj  gönderme imkanına sahip olacaktır.
 • 3.1.2.10- telsizlerde kanal tarama özelliği bulunacak ve bu özellik sayesinde telsize programlanmış tüm kanallar taranabilecektir. İstenildiğinde herhangi iki kanala öncelik verilerek kanal tarama sırasında o kanalın daha fazla sıklıkla taranması sağlanacaktır. Kanal tarama fonksiyonu istenildiğinde on/off edilebilecektir. 
 • 3.1.2.11- El, Araç ve Sabit Merkez Telsizleri üzerinde en az üç adet programlanabilir buton bulunacak ve bu butonlar sayesinde telsizin önemli fonksiyonlarının daha kolay erişilebilir olması sağlanacaktır.
 • 3.1.2.12- çalınan veya kaybolan el, araç ve sabit merkez telsizi açık halde ve sistem kapama sahası içerisinde ise yetki verilmiş başka bir SAYISAL telsizi tarafından uzaktan sistem dışı bırakılabilecektir.
 • 3.1.2.13- Telsizlerin özellikleri programlama ile aktif/kapalı hale getirilebilecek ve aktif edilen özellikler cihaz üzerindeki tuş takımı vasıtasıyla kullanılabilecektir.
 • 3.1.2.14- el telsizleri çağrı geldiği zaman titreşim modunda ise titresim ile kullanıcıyı uyarabilmelidir.
 • 3.1.2.15- Telsizlerin ekranında kanalın röle, simplex modu  ve diğer bilgiler rahatça görülebilmelidir. Ve bunları belirten  ikonlar bulunmalıdır.
 • 3.1.2.16- El, Araç ve Sabit Merkez Telsizleri üzerindeki kanallardan yarı dubleks olarak yararlanılabileceği gibi bir kısmından simpleks (gönderme/alma aynı frekans) olarak yararlanılabilecektir bu durumda röle 12.5 khz band genişliğindeki tek bir kanaldan iki ayrı dijital görüşmenin aynı anda yapılabilmesini sağlamalıdır röle zaman bölmeli çoklu erişim  TDMA yöntemiyle ve ETSI DMR standardına uygun olarak tek frekans üzerinden 2 adet bağımsız konuşma kanalı sağlamalıdır.  
 • 3.1.2.17- El telsizleri ekranında; telsiz açık olduğu sürece batarya göstergesi  seviye göstergesi olarak sürekli görülecektir. Batarya voltajının belli bir değerin altına düşmesi halinde sesli yada görsel uyarı ile operatör uyarılacaktır.cihaz ayrıca kanal bilgisini sesli olarak bildirebilmelidir orneğin: 1. Kanal bakım kanalı diye 2. Kanal operasyon kanalı diye hem yazılı hemde sesli olarak bildirebilmelidir 
 • 3.1.2.18- El telsizlerinin şarj cihazları, sabit merkez telsizi ve röle 220V (+/-) %20 ve 50 Hz.(+/-) %2 şebekeden beslenecektir.
 • 3.1.2.19- Teklif edilen el telsizleri ıp 54 toz ve su geçirmezlik standardına sahip olacaklardır.
 • 3.1.2.20- Teklif edilen  merkez telsizleri için gereken anten fiyatına 25 metre boyunda RG213 kablo ve konektörler de dahil olacaktır.
 • 3.1.2.21- Araç Telsizlerinin  üzerinde bulunan GPS özelliği sayesinde araç telsizlerinin merkezi bir harita üzerinde nerde olduğu görülebilecektir. GPS özelliği için gerekli her türlü donanım araç ve sabit merkez telsizinin  içinde olacaktır.
 • 3.1.2.22- Yalnız başına kritik bir görev yapan personeli sürekli kontrol edip tehlike halinde merkeze otomatik olarak iletişime geçip alarm veren ve ortam seslerini merkeze ileten “yalnız işçi” fonksiyonu tüm telsizlerde standart olarak bulunmalıdır. Bu özellik için ayrıca harci bir donanım ve aksesuara gerek olmayacaktır.
 • 3.2.1- Teklif edilen röle telsizleri analog veya sayısal olarak programlanabileceklerdir. Rölenin üzerinde, analog veya sayısal modda çalıştığını gösterir değişik renkte LED göstergeler bulunacaktır.
 • 3.2.2- Teklif edilen röle telsizleri entegre güç kaynağına sahip olacaklardır. Bu güç kaynağının akü şarj etme özelliği olacaktır.
 • 3.2.3- Röle telsizleri yazılım ağırlıklı modern bir tasarıma sahip olacaktır. Üzerinde bulunan veri portuna bağlanacak terminal ile röleye ait tüm durum bilgilerinin kayıtları alınabileceği gibi ayrıca cihazlardaki tüm parametreler de bu port üzerinden programlanabilecektir.
 • 3.2.4- Röle telsizi rack kabinetlere monte edilebilir olacaktır.röle cihazının dış yapısı sağlam ve korozyona dayanıklı yapıda olacaktır.

3.3- Diğer Teknik Özellikler;
3.3.1- El Telsizleri teknik Özellikleri en az aşağıdaki parametrelere uygun olacaktır.
3.3.1.1- Alıcı Özellikleri
 • 3.3.1.1.1- Frekans Bandı                              : 403-470 MHz.
 • 3.3.1.1.2- Kanal Aralığı                                 : 12.5 khz
 • 3.3.1.1.3- Frekans Kararlılığı                        : +/- 1,5 ppm (-10C + 60C)
 • 3.3.1.1.4- Analog Hassasiyet                        : 0.35 uV(20 dB SINAD)                                                                  
 • 3.3.1.1.5- Sayısal Hassasiyet                          : 5% PER 0.3 uV
 • 3.3.1.1.6- audio ses çıkıs gücü                       : 500mw
 • 3.3.1.1.7- Ses Distorsyonu                               : 3 % 

3.3.1.2- Verici Özellikleri;
 • 3.3.1.2.1- Frekans Bandı                                   :403-470 MHz.
 • 3.3.1.2.2- Kanal Aralığı                                       : 12.5 khz 
 • 3.3.1.2.3- Frekans Kararlılığı                              : +/-1.5 ppm (-10C +60C)
 • 3.3.1.2.4- Çıkış Gücü                                            : 2 W  low power-
 • 3.3.1.2.5- Ses Distorsyonu                                  : 3% (tipik)


3.3.2. Araç ve Sabit Merkez Telsizleri teknik özellikleri en az aşağıdaki parametrelere uygun olacaktır.
3.3.2.1- Alıcı Özellikleri;
 • 3.3.2.1.1- Frekans Bandı                                        : 403-470 MHz
 • 3.3.2.1.2- Kanal Aralığı                                           : 12.5 kHz.
 • 3.3.2.1.3- Frekans Kararlılığı                                  : +/-1,5 ppm (-25C +55C)
 • 3.3.2.1.4- Analog Hassasiyet                                  : 0.30 uV(12 dB SINAD) / 0.22uV (tipik) (12 dB SINAD) / 0.4 uV (20 dB SINAD)
 • 3.3.2.1.5- Sayısal Hassasiyet                                    : 5% pER 0.3 uV
 • 3.3.2.1.6- Intermodulasyon                                      : 70dB       
 • 3.3.2.1.7- Ses Distorsyonu                                        : 3% (tipik)
 • 3.3.2.1.8- Ses Tepkisi                                                  : +1, -3dB

3.3.2.2- Verici Özellikleri;
 • 3.3.2.2.1- Frekans Bandı                                            : 403-470 MHz.
 • 3.3.2.2.2- Kanal aralığı                                                : 12.5 kHz.
 • 3.3.2.2.3- Frekans Kararlılığı                                      : +/-1.5 ppm (-10 C + 60C)
 • 3.3.2.2.4- Çıkış Gücü                                                    : 25 W
 • 3.3.2.2.5- Ses Distorsyonu                                          : 3% (tipik)3.3.3- Tekrarlayıcı Röle Telsizi Teknik Özellikleri en az aşağıdaki parametrelere uygun olacaktır.
3.3.3.1- Alıcı Özellikleri;
 • 3.3.3.1.1- Frekans Bandı                                                : 403-470 MHz.
 • 3.3.3.1.2- Kanal Aralığı                                                   : 12,5 /25 kHz.
 • 3.3.3.1.3- Frekans Kararlılığı                                          : +/-0.5 ppm (-25C + 55C)
 • 3.3.3.1.4- Analog Hassasiyet                                          : 0.30uV (12 dB SINAD) / 0.22uV (tipik)(12 dB SINAD) / 0.4 uV (20 dB SINAD)
 • 3.3.3.1.5- Sayısal Hassasiyet                                           : 5% BER 0.3 uV
 • 3.3.3.1.6- Intermodulasyon                                             : 70 dB
 • 3.3.3.1.7- Ses Distorsyonu                                                : 3% (tipik)
 • 3.3.3.1.8- Ses Tepkisi                                                         : +1, -3dB


3.3.3.2- Verici Özellikleri;
 • 3.3.3.2.1- Frekans Bandı                                                    : 403-470 MHz.
 • 3.3.3.2.2- Kanal Aralığı                                                       : 12.5/25 kHz.
 • 3.3.3.2.3- Frekans Kararlılığı                                              : +/-0,5 ppm (-30C + 60C)
 • 3.3.3.2.4- Çıkış Gücü                                                            : 25 -40 W
 • 3.3.3.2.5- Ses Distorsyonu                                                  : 3% (tipik)


3.4- El Telsizi Bataryası;
 • 3.4.1- Firmalar el telsizleri ile birlikte en az 1800 mah kapasitede li-ion  bazlı batarya teklif edeceklerdir. Bataryalar aşırı ısı ve aşırı akıma karşı korunmuş olacaktır.


Bu kategoride ürün bulunamadı.