Amatör Telsizler

Amatör Telsizler

Amatör El Telsiz,Amatör Araç Telsizleri ve Telsiz Aksesuar Satışları ve Teknik Servis Hizmetleri Verilmektedir.Güncel Marka/Model Ürünler İçin,Bol Çeşit ve Uygun Fiyata Teknolojik Ürünler ve Aksesuarları Tedarik Etmekteyiz. 

RADYO AMATÖRÜ KİMDİR?

" Hiç bir maddi ve siyasi çıkar gözetmeksizin ve milli güvenlik gereklerine mutlaka bağlı kalmak şartıyla sadece kişisel istek ve çaba ile radyo tekniği alanında kendisini yetiştirmek amacıyla çalışan gerçek kişiler" (7 Nisan 1983 gün ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu Madde 12)

RADYO AMATÖRÜ NE YAPAR?

 • Sürekli haberleşme ve elektronik alanında kendini yetiştirir. 
 •  Radyo Amatörlüğünün gelişmesi için çalışır. 
 •  Telsiz istasyonu kurar. 
 •  Telsiz istasyonu vasıtasıyla ülkesini tanıtır. 
 •  Acil hal ve afetler ile olağanüstü durumlarda bu birikimlerini ve telsiz istasyonunu Sivil Savunmanın hizmetine sunar. 
 •  Normal zamanda acil hal haberleşmesini sağlayacak sistemleri geliştirir, şebekeler kurar ve bu şebekeleri çalışır halde tutar. 
 •  Herbiri acil hal haberleşmesine hazırlık amacını güden yarışmalar düzenler ve bu yarışmalara katılır.

DÜNYADA RADYO AMATÖRLÜĞÜ

 • 1901 yılında Marconi' nin mors kodu ile S harfini göndermesiyle başlamıştır. 
 • 1914 yılında ise yüzlerce deneme alıcı vericisinin imalini yapıp kullananlar esas anlamda Radyo Amatörlüğünü başlattılar. 
 • Şu anda dünyada iki milyon civarında radyo amatörü bulunmaktadır 
 • Yarısına yakını Amerika Birleşik Devletlerinde, 
 • Şu anda Dünya üzerinde yalnız Kuzey Kore'de serbest değil, 
 • Yaş ortalamaları 30 ila 40 arasındadır. 
 • ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) Radyo Amatörlüğünü 1927 yılında tanımış ve frekans bantları tahsis etmiştir. 
 • IARU (Uluslararası Radyo Amatörleri Birliği) isimli kuruluş ITU daimi üyesidir.

YURDUMUZDA RADYO AMATÖRLÜĞÜ

 •  Yıl 1924. Halıcıoğlu Askeri Lisesi Rüştiye 3 öğrencisi Nijat ORKUŞ ilk telsizini yapar, 1936 yılında Genelkurmay Başkanlığı izni ile Türkiyeden ilk Radyo Amatör telsiz istasyonu çalışmaya başlar.. (Hava Kurmay Albay olarak emekli olmuştur.) 
 •  1962 yılında eski adıyla Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) kurulur. 
 •  3222 sayılı kanun sebebi ile 1983 yılına kadar yurtdışında ikamet eden ve yurtiçinde resmi kurumlarda çalışan TRAC üyelerinden başka Radyo Amatörlüğü yapan yoktur. 
 • 2813 sayılı kanun ile 1983 yılında Türkiyede Radyo Amatörlüğü serbest bırakılır. 
 •  Her yıl Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki defa Telsiz Genel Müdürlüğü Radyo Amatörlüğü sınavları yapmaktadır. 
 •  Dünya ortalamalarına göre 40 bin olması gereken Radyo Amatörü sayısı yurdumuzda 3500 civarındadır. 

YURDUMUZDA RADYO AMATÖRLERİNİN ÇALIŞMALARI

 • 1991 yılındaki körfez krizinde İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirmesiyle Ankara, İstanbul, Adana, Diyarbakır gibi kritik illerdeki Sivil Savunma Harekat merkezlerinde lokal ve şehirlerarası muhabere ağı kurulmuştur. Bu ağ vasıtasıyla Adana ya verilen yanlış alarmın kaldırılması sağlanmıştır. 
 •  Erzincan depreminde aynı gün saat 21:00 da Trabzon şubemizden giden Radyo Amatörleri aracılığı ile Erzincandan bilgi alınmaya başlanmıştır. Depremden sonraki gün Erzurum üzerinden daha kapsamlı cihazlar ulaştırılarak, PTT irtibat gerçekleştirinceye kadar üç gün boyunca deprem bölgesinin dış dünyayla irtibatı sağlanmıştır. Tüm yabancı ekiplerin koordinasyonu Radyo Amatörleri tarafından gerçekleştirilmiştir. 
 • Dinar depreminde yine ilk ulaşanlar Antalya şubemize bağlı Radyo Amatörleridir. 

RADYO AMATÖRLERİ HEP AFET HALLERİNDE Mİ YARDIMCI OLUYORLAR? HAYIR!!..... 

 • 1993 yılında Bosna-Hersek Cumhuriyetinin dış dünyayla haberleşmesi için organizasyon ve koordinasyon görevini başarıyla yerine getirmiştir. 
 • 13-21 EYLÜL 1997 tarihleri arasında Türk Hava Kurumu tarafından organize edilen 1. Dünya Hava Oyunlarının acil hal haberleşmesi TRAC tarafından kurulan Röle istasyonları vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Delta kanat ve Yamaç Paraşütü sporcularının çok geniş alanda kaybolması,ya da kazalara daha çabuk ulaşılması için Honaz dağı ve civarına 4 adet röle istasyonu ve yeterince sabit istasyon geçici olarak tesis edilmiş ve kullanılmıştır.

Amatör Telsizcilik hiçbir ticari ve siyasi yayın amacı olmadan, sadece bireysel yapılarak çaba sarf edilen, ulusal ve uluslararası radyo haberleşmesini ve bu konularla ilgili tüm araştırmaları kapsamı içine alan bir hobidir. Bu çerçevede kişinin kendisini geliştirmeye, bilgilendirmeye, yetiştirmeye ve uğraş vermeye yönelik; ülkesindeki ve dünyadaki diğer amatör telsizcilerle haberleşme yaparak, telsiz haberleşme teknolojisi alanında teknik bilgi alışverişinde bulunarak ve ülkesinin adını tüm dünyaya duyuracak şekilde, ulusal ve uluslar arası yönetmenliklere bağlı kalmak şartıyla kişinin gösterdiği faaliyetlerin tümüne birden RADYO AMATÖRLÜĞÜ veya AMATÖR TELSİZCİLİK denir.

Genel kitabi tanım olarak ise; " Hiç bir maddi ve siyasi çıkar gözetmeksizin ve milli güvenlik gereklerine mutlaka bağlı kalmak şartıyla sadece kişisel istek ve çaba ile radyo tekniği alanında kendisini yetiştirmek amacıyla çalışan gerçek kişiler" 7 Nisan 1983 gün ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu Madde 12) radyo amatörü olarak tanımlanmıştır. Dilerseniz önce sizlere amatör telsizcileri tanıtmakla ilk dersimize başlayalım.

AMATÖR TELSİZCİLER NASIL KİŞİLERDİR?

Yapılan haberleşmeler sonucunda alınan bilgilerle yeni teknikler geliştirmek, telsizcilik alanında yeni buluşlar yapmak gibi faaliyetlerde bulunan radyo amatörleri için, telsiz haberleşmelerinin daimi kontrol altında bulundurulması ilkesine karşın, bir serbestlik verilmiştir. Bu durumda tüm radyo amatörlerinde bazı niteliklerin kesin var olduğu kabul edilir.

 • Amatör Telsizci centilmendir,
 • Amatör Telsizci sadıktır,
 • Amatör Telsizci güvenilirdir,
 • Amatör Telsizci atılımcıdır,
 • Amatör Telsizci vatanseverdir,
 • Amatör Telsizci gerçekçidir,
 • Amatör Telsizci sevecendir,
 • Amatör Telsizci tüm dünyaca kabul edilen amatörlük andına bağlıdır.

AMATÖR TELSİZCİ NE YAPAR?

Amatör Telsizciler elektronik ve kendilerine tahsisli frekans alanında, satın aldıkları veya daha çok kendi geliştirdikleri imkanlarla dünya çapında haberleşme yaparlar. Amatörlerin araştırmaları sonucunda ortaya çıkmış birçok teknoloji, bugün günlük hayatımızda da kullanılmaktadır. Gerçekten de tarih içerisinde elektronik ve haberleşme alanında birçok yeni tekniği bulan ve ilk kullananlar aynı zamanda radyo amatörleridir. Bu gerçeği de sanırız radyo amatörlerinin araştırmacı ruhu ile özdeşleştirmek daha doğru olacaktır. Çünkü Amatör Telsizcilik gibi sonsuz boyutlara sahip bir hobide, kişi kendini devamlı olarak yenileme çabası içerisinde olup, asla elindeki bilgiler ile yetinmeyecektir. Bunları örneklemek istersek; 1 Watt’lık bir verici ve maniple ile veya küçücük bir cihaz ile dünya çapında haberleşme, basit bir PC ile paket radyo, teleteks veya yavaş taramalı televizyon yayını, isterseniz uydu haberleşmesi sayılabilir (Tanımlar ilk etapta yabancı gelebilir, ancak merak etmeyin, bu terimleri ileriki eğitimlerimizde detaylı bir şekilde göreceğiz.)

Diğer yandan unutulmamalıdır ki, ilk uyduyu tasarlayan ve gerçekleştirenler de Amatör Telsizcilerdir.

Bu uğraşılara sosyal ve insancıl yönden bakacak olursak; amatör radyoculukta ülke, toplum, sosyal ve ekonomik farklılıkların da ortadan kalktığını görürüz. Tüm Dünyadaki Amatör Telsizciler aynı zamanda bir dost ve iyi bir arkadaştır. Normal şartlarda, taşınan tüm unvanların, Amatör Telsizcilik için bir anlamı yoktur. Bir Amatör Telsizci ülkesinin neresinden veya dünyanın hangi ülkesinden olursa olsun, başka bir amatörle görüşmekten veya onu ağırlamaktan bilakis onur duyar. Burada kullanılan lisanlar da hakeza önemli değildir. Çünkü ortak dil artık Amatör Telsizciliktir.

AMATÖR TELSİZCİLİĞİN ÇALIŞMA ESASLARI NEDİR?

Amatör Telsizcilerden planlı ve programlı bir çalışma düzeni beklenemez. Sonuçta bu bir hobidir ve günün (24) saati onun vazgeçilmez yaşam dünyasıdır. Amatör Telsizcilik belgesine sahip kişilerin bir çoğu, yönetmenliklerin belirlediği esaslar çerçevesinde amatörce faaliyetlerde bulunmakla meşguldürler. Gerektiğinde hızlı bir şekilde organize olabilir, can ve mal güvenliği ile ülke çıkarlarının korunması konularında gerekli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerle doğrudan temasa geçebilirler.

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AMATÖR TELSİZCİLİK YAPANLARIN SAYISI?

Dünyada yaklaşık 3 milyon, Türkiye'de ise 8.000-10.000 civarında Amatör Telsizci vardır. Sayının ülkemizde az olmasının edeni ise Amatör Telsizciliğin 1983 yılına kadar ülkemizde yasak olmasıdır.

AMATÖR TELSİZCİLERİN ÇALIŞMA ARAÇLARI NELERDİR?

 • Çeşitli telsiz alıcı-verici cihazları, amatör radyolar.
 • Mors kodu kullanan alıcı ve verici cihazlar.
 • Amatör maksatlı dijital ve analog yapılmış her çeşit cihazlar.
 • Amatörlerin kendilerinin imal ettikleri cihazlar.
 • Çeşitli antenler bunlara örnek sayılabilir.

AMATÖR TELSİZCİLERE AYRILMIŞ ÖZEL FREKANSLAR VAR MIDIR?

Dünyada ve ülkemizde bir çok telsiz günün her saati aralarında muhabere yapmaktadır ve her kurumun kullanacağı frekans aralıkları önceden belirlenmiştir. Benzer şekilde yalnızca Amatör Telsizcilere ayrılmış olan HF, VHF, UHF ve SHF olarak adlandırılan bandlarında frekanslar vardır. Bu frekanslar tüm dünyaca çeşitli kurallar ve uygulamalar çerçevesinde ortak belirlenmiştir. Eğer böyle olmasaydı telsiz muhaberesinde bir karışıklık meydana gelecek, belki de bir cankurtaranın ya da itfaiyenin haberleşmesini engellemiş olacaktık değil mi? Bu herkes için uyulması gereken ciddi bir sorumluluktur. Sadece frekansların bizlere tahsis edilmiş olması da dilediğimiz şekilde kullanılacağı anlamına gelmemektedir.
Amatörlerin kanunların, yönetmeliklerin ve protokollerin belirlediği özel durumların dışında başka frekans kullanarak haberleşme yapmaları veya anlaşılmayacak şekilde kapalı / şifreli haberleşme de bu bağlamda yapmaları da yasaktır. Kurallara uyduğunuz sürece bunlar bizler için bir engel teşkil etmemektedir. 

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA AMATÖR TELSİZCİLERİNE NEDEN GEREK DUYULUR?

Ne acıdır ki ülkemiz yakın zamanlarda büyük doğa afetlerine sahne olmuş ve bir çok insanımızı da bu elim olaylarda kaybetmişizdir. Bu gibi durumlarda ilk yardım kadar haberleşme de hayati öneme haiz bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Yaşanan tecrübeler göstermiştir ki; olağanüstü durumlarda mevcut sabit, mobil, GSM ve benzeri haberleşme sistemleri hizmet veremez duruma gelmektedir.Gerek santrallerinin ve gerekse verici / yansıtıcılarının da aynı şekilde zarar görmesi, insanların panik ve korku içinde telefonlarına sarılması nedeniyle yaşanan kilitlenmeler de buna eklendiğinde haberleşme bir anlamda felç olmaktadır.
Bunun yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen telsiz haberleşme frekansları yukarıda da bahsedildiği şekliyle farklıdır. Dolayısıyla bir birleriyle haberleşmelerine imkan yoktur. Son zamanlarda bu gibi durumlar için ortak bir haberleşme kanalı çalışmaları yapılsa da yeterli seviyede değildir. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada da benzer sorunlar zaman zaman yaşanmaktadır. Benzer olağanüstü durumlarda kamu kurum ve kuruluşları arasındaki dünya yüzündeki diğer istasyonlarla en iyi haberleşmede Amatör Telsizciler aracılık yapmaktadır. Kullandığımız tüm sistemler bu gibi durumlarda maksimum seviyede kullanılmakta ve tüm arkadaşlarımız bu haberleşmeyi tamamen gönüllü olarak yürütmektedirler. 

TÜRKİYE'DEN EN UZAK HANGİ ÜLKE İLE GÖRÜŞÜLEBİLİR?

Belki de bu soru bizlere en çok sorulan soruların başında yer almaktadır. Bu soruyu sorduğunuz her amatör bilin ki size tatlı bir tebessüm ile gülümseyecektir. Bu gülümsemenin ardında yatan gerçek ne sizin sorunuzu hafife aldığı ne de alaycı bir cevap vereceği içindir. Tam tersi biraz sonra vereceği cevaptan dolayı sizin nasıl şaşıracağınızı bildiği içindir. Unutmayın, Amatör Telsizciler için dünya yüzünde görüşme yapılamayacak yer yoktur. Öyle ki artık günümüzde bununla da yetinmeyip uzaydaki istasyonlarla bile görüşme yapılmaktadır. İmkansızlıkların çaresi mutlaka bulunur, gerekli şartlar bir şekilde yerine getirilir ve istenilen her yer ile mutlaka görüşme yapılır. Buna ister inatçılık ister, merak deyin onlar bir şekilde bunu başaracaklardır.

PEKİ HER ZAMAN, HER YER İLE HABERLEŞME YAPMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

Uzak mesafe haberleşmeleri genellikle HF (Yüksek Frekans - High Frequencies) adını verdiğimiz telsizler ile yapılır. Bu telsizlerin haberleşme şekli sizlerin her zaman karşılaşabileceğiniz yada görebileceğiniz bir el telsizinden farklı olmakla birlikte ileriki zamanlarda konuya detaylı bir şekilde dönülecektir. Ancak burada bir ön bilgi vermek gerekirse, HF haberleşmesi güneşin hareketine, atmosferik şartlarına, mevsimlere tüm doğa şartlarına göre değişir. Dolayısıyla haberleşme günün saatine ve mevsimlere göre de farklılık gösterir. Bu yüzden her zaman her yer ile görüşmek mümkün olmasa da kısa mesafelerde ise her zaman görüşme yapmak mümkün olabilir.

AMATÖR TELSİZCİLİĞİN FAYDALARI NELERDİR?

Buraya kadar anlatılanlara bakarsak, bir Amatör Telsizcinin normal şartlarda kendi statüsündeki istasyonlarla, yani sadece Amatör Telsiz istasyonları ile haberleşme yapabildiklerini görmekteyiz. Ancak bu kural olağanüstü durumlarda ve bazı şartlar altında esneyebilir.

Bu gibi durumlarda Amatör Telsizciler devlete ait diğer istasyonlarla da görüşme yapabilir. Bu gibi durumlar ve akabinde edinilen başarılar geçtiğimiz yıllarda defalarca yaşanmıştır. Acil durumlarda radyo amatörlerinin haberleşme konusunda çok başarılı olmasının nedeni, bu gibi gerçek tatbikatlarda eksiklerini tespit edip, hazırlık yapmasının yanı sıra, en basit bir teknik donanımla dünya çapında haberleşme yapabilecek konumda olmalarıdır.
Doğal afetlerin yarattığı tahribattan en az düzeyde etkilenir. Yıkılan her antenin yerine çekilecek bir parça tel, çalışmayan elektrik santrallerinin yerini tutacak yedekte bir akü ve birkaç saat içinde çalıştırılabilecek ufak bir vericinin malzemeleri her Amatör Telsizcinin dolabında bulunan gereçlerden bazılarıdır. Kısaca Amatör Telsizci, telsizcilik alanında kendiliğinden ve kısa sürede büyük bir elektronik teknisyen ve operatör potansiyelinin oluşmasını, QSL resimli kartları aracılığı ile ülke tanıtımının yapılmasını, olağanüstü durumlarda ülkenin tüm haberleşme sistemleri için ihtiyaç duyulan malzeme ve operatörlerin hazır olmasına ve görev almasına, dünyadaki tüm ülkeler arasında tanışmayı, dostluğu, yardımlaşmayı sağlaması bakımından faydaları tartışılmaz.

AMATÖR TELSİZCİLİĞİN, "HALK ARASINDA KULLANILAN DEYİMİYLE" (CB - HALK BANDI) TELSİZ İLE BİR İLGİSİ VAR MIDIR?

Kesinlikle hayır. "Telsizlerinizin mesafesi ne kadar?" sorusunun ardından gelen ikinci soru olma özelliğine sahip bu konu tamamen farklıdır. Bugün her ne kadar etkinliğini yitirse de ücretini ödeyerek bizler gibi bir sınava girmeden ya da bir lisans gerektirmeyen telsiz ve kullanıcılarını kapsamaktadır.. Kulanım alanları çok çeşitlilik göstermektedir. Ülkemizde kontrolü tam anlamıyla yapılamadığından bugün amacı dışına çıkmış, gören bilen kişiler arasında hoş karşılanmaz bir duruma gelmiştir. Diğer yandan bu tür telsizlerinde kullanımı, çıkış güç ve frekansları bir kıstasa bağlanmış olmakla birlikte çeşitli ve yasal olmayan güç yükselticileri ile kullanılmaları hukuken de yasal değildir.Bir ara oldukça popüler olmasına rağmen teknolojinin gelişmesi ile birlikte yerini yavaş yavaş cep telefonlarına veya el telsizlerine bırakmaktadır. Yine CB'lerden kalma bir deyim olan " brek brek arkadaş arıyorum" gibi üsluplar bizde asla kullanılmamakla birlikte, bu tür bir yakıştırma veya benzetme de yapılmamalıdır.
DÜNYADA TANINMIŞ İNSANLAR ARASINDA AMATÖR TELSİZCİLER VAR MIDIR?

Pek tabi. Şu an hayatta olmayan Ürdün Kralı Hüseyin, yeni Kral Abdullah, Aktör Marlon BRANDO, İspanya Kralı Juan CARLOS, Japonya Başbakanı Keizo OBUCHİ, Hindistan Başbakanı Rajiv GHANDI ve eşi Sonia GHANDI, Arjantin Devlet Başkanı Carlos MENEM, Astronot Yuri GAGARİN, eski İtalya Cumhurbaşkanı Francesso COSSIGA ve bir çok senatör yada ünlü kişiler de bu hobide yer almışlardır. Bir düşünün, normal şartlarda belki ulaşamayacağınız bu gibi kişiler ile aynı frekansta bulunduğunuzda, ne çağrı yapmak için ne de onların çağrısına cevap vermek için hiç kimseden izin almak zorunda değilsiniz. Emin olun sizin çağrınıza aynı mütevazilikle cevap vereceklerdir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu güzel hobi bir çok ünvan ve makamlardan yalıtılmış bir özgürlük ve saygınlık okyanusudur. O telsizlerin başında çağrı yapan bir kral da, ona cevap veren (14) yaşında bir genç de o an sadece bir radyo amatörüdür.

AMATÖR TELSİZCİLER BAŞKA NE GİBİ AKTİVİTELERDE BULUNURLAR?

Amatör Telsizciler gerek becerilerini sınamak ve gerekse çalışmalarını yaymak adına çeşitli yarışmalar da düzenlerler. Bu yarışmalar daha çok kişinin katılımını sağlamak adına genellikle hafta sonu gerçekleştirilir. Yarışmalarda en basit anlatımla; en çok görüşme yapan birinci ilan edilir. Her yarışma, haberleşme şekli, çıkış gücü, tek veya çok bant gibi alt kategorilere ayrılır. Yarışmalar önemlidir, çünkü ülke adı altında yapıldığından o ülkenin tanıtımına da katkıda bulunur. Bunun yanında İzci grupları gibi bir çok konuda da çeşitli etkinlikler ve tanıtım faaliyetleri yapılmaktadır.

AMATÖR TELSİZCİLİK BELGESİ NASIL DÜZENLENİR ?

Amatör Telsizcilik Belgesinin Düzenlenmesi ve Ücretler
Belge yenileme ücreti; 50 TL
Vakıflar Bankası Sefaköy Şubesi
Hesap No: 00158007293410679
IBAN: TR840001500158007293410679

Posta Adresi:
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Telsiz İşletme Müdürlüğü Atatürk Havalimanı E-Kapısı
34630 Sefaköy/İSTANBUL
a) Yazılı başvuru,
b) Süresi dolan belgenin aslı,
c) İki adet fotoğraf,
ç) Sabıka kaydı olmadığına dair yazı,
d) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı
e) Belge yenileme ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi ile başvurulur.

Amatör telsizcilik belge sınıfları
(1) A sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları’nın Tablo-1’inde belirtilen tüm frekans bantlarında, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar.
(2) B sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları’nın Tablo-1’inde B sınıfı için belirtilen frekans bantların, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar.
(3) C sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları’nın Tablo-1’inde B sınıfı için belirlenen Spektrumun bir bölümüne düşük güç seviyelerinde kısıtlı erişimi sağlar.
Amatör telsizcilik belgesinin düzenlenmesi
(1) Sınavda başarılı olanlar ile mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış, Türkiye’de geçici süreyle amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak yabancılara ve mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına belge verilmesi için aşağıdaki usuller uygulanır.
a) Amatör telsizcilik sınavında başarılı olan ve sınavdan sonra en geç bir yıl içerisinde;
1) İki adet fotoğraf,
2) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,
3) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
4) Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belgenin aslı veya fotokopisi,
5) 18 yaşından küçük olanlarda veli ya da vasi oluru
ile başvuruda bulunanlara amatör telsizcilik belgesi verilir. Eksik belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
b) Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış ve Türkiye’de üç aydan fazla geçici amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak olan yabancılar;
1) Yazılı başvuru,
2) Belgenin konsolosluktan onaylı sureti,
3) İki adet fotoğraf,
4) Oturma belgesi,
5) Pasaport fotokopisi,
6) Kullanacağı amatör telsiz cihazlarına ait teknik dokümanları,
7) Belge ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisini eklemek kaydıyla KEGM’ den sahip olduğu belgenin bu Yönetmeliğe göre karşılığı olan geçici amatör telsizcilik belgesi alırlar. Talep halinde bu süre altı aylık periyotlar halinde en çok bir yıl uzatılabilir. Tahsis edilen çağrı işaretleri süreleri de belge süresi kadardır.
c) Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
1) Yazılı başvuru,
2) Belgenin konsolosluktan onaylı sureti,
3) İki adet fotoğraf,
4) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,
5) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
6) Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi,
ile yapılan müracaatlar değerlendirilerek sahip olduğu belgenin bu Yönetmeliğe göre karşılığı olan ve asıl belge süresi dikkate alınarak düzenlenen geçici amatör telsizcilik belgesi verilir.
(2) Sınavı kazansalar dahi kamu hizmetlerinden yasaklananlar ile affa uğramış olsalar bile Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının dördüncü kısmının dördüncü bölümü, altıncı bölümü ve yedinci bölümünde yazılı suçlardan, 216 ncı maddesinde yazılı halkı, sınıf, ırk din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçlarından mahkûm olanlar ve Türk Ceza Kanununun 151 inci maddesinde yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten hüküm giyenlere, amatör telsizcilik belgesi verilmez.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca verilen amatör telsizcilik belgesinin süresi on yıldır.
(4) Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış olup Türkiye’de daimi yerleşen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının belgelerinin süresi dolduğunda talepleri halinde sınıfına uygun amatör telsizcilik belgesi düzenlenerek faaliyetlerine izin verilir.
Amatör telsizcilik belgesinin yenilenmesi
(1) Süresi biten belgenin yenilenmesi için;
a) Yazılı başvuru,
b) Süresi dolan belgenin aslı,
c) İki adet fotoğraf,
ç) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
d) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,
e) Belge yenileme ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi
ile belge süresi bitiminden önceki altı ay içinde başvurulur.
(2) Belgenin kayıp veya tahrip olması ya da bölge değişikliği gibi nedenlerle yenilenmesi için;
a) Yazılı başvuru,
b) Tahrip olan belgenin aslı veya kayıp beyanı,
c) İki adet fotoğraf,
ç) Belge yenileme ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi
ile başvurulur.
(3) Süresi dolan belge sahipleri yenileme işlemi yapılıncaya kadar amatör telsizcilik faaliyetlerinde bulunamazlar.
(4) Türkiye’de geçici süreyle amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak olan yabancılar, geçici amatör telsizcilik belgesinin kayıp veya tahribi, çağrı işareti değişikliğini gerektirecek şekilde bölgesinin değişmesi durumunda bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre müracaatta bulunurlar.
(5) Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geçici amatör telsizcilik belgesinin kayıp veya tahribi, çağrı işareti değişikliğini gerektirecek şekilde bölgesinin değişmesi durumunda bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre müracaatta bulunurlar.
Amatör telsizcilik belgesini düzenleme ve yenileme ücreti
(1) Belge almak ya da yenilemek isteyenlerden Yönetim Kurulunca belirlenen belge düzenleme veya yenileme ücreti alınır.


Wouxun KG-UV6D Dual Band Amatör El Telsiz

Wouxun KG-UV6D Dual Band Amatör El Telsiz

Lisanslı Amatör Telsizcilere ve BTK / KEGK 'dan İzin Almış Kuruluşlara Satılır.Kalite ve Performansı..

750,00TL Vergiler Hariç: 635,59TL

Wouxun KG-UV8D Kros Band Amatör El Telsiz

Wouxun KG-UV8D Kros Band Amatör El Telsiz

Lisanslı Amatör Telsizcilere ve BTK / KEGK 'dan İzin Almış Kuruluşlara Satılır.Kalite ve Performansı..

870,00TL Vergiler Hariç: 737,29TL

Gösterilen: 1 ile 2 arası, toplam: 2 (1 Sayfa)